วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เงินลงทุนเพื่อการทำธุรกิจ


        เมื่อบุคคลหนึ่งบุคลใดรวมตัวกันเกิดเป็นองค์กรขึ้นมาก็ต้องมี การลงทุน เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการ กู้เงิน ลงทุน นั้น เป็นสิ่งที่ทำกันมากในปัจจุบันเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับทางองค์กรหรือบริษัทห้างร้าน ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนนั้นก็คือ ผลกำไรที่อาจจะแบ่งกันครึ่งต่อครึ่งหรือใช้วิธีปันผลตามจำนวนรายได้ที่มาจากธุรกิจขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้ทุกคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันอีกด้วย ด้วยการใช้เงินที่ได้รับการกู้จากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆที่มีส่วนช่วยในการทำให้ได้เงินก้อนมาช่วยเสริมสภาพคล่องเร็วขึ้น

         การ กู้เงิน ลงทุน โดยใช้ ตั๋วแลกเงิน นั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อีกษรระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ เพื่อใช้ในการจ่ายหนี้หรือทวงหนี้ตามสัญญาได้อีกด้วย ซึ่งการกู้เงินในปัจจุบันนั้นมักจะกู้มาเพื่อการทำธุรกิจภายในองค์กร และเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อรอผลตอบแทนที่จะรุดหน้าไปได้อีกยาวไกล

        การกู้เงินนั้นสถาบันการเงินมักตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายได้ รวมทั้งหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินอื่นๆ ก่อนที่จะทำการอนุมัติวงเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจสูงลิบลิ่วหรือไม่สูงมากโดยจะขึ้นอยู่กับเครดิตและเงินหมุนเวียนภายในองค์กรที่มีในแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส หรือ แต่ละปี แบะยังหมายความรวมถึงการมีที่ดินในการตั้งบริษัทเพื่อการทำธุรกิจที่เป็นหลักแหล่ง ที่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน เมื่อธนาคารได้รับรู้ดังกล่าวแล้ว ก็อยู่ที่ขั้นตอนการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ให้กับองค์กรของเรา

        สถาบันการเงินที่ให้การบริการในการลงทุนมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้แต่ละองค์กรได้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย ไม่ว่าจะเป็นการให้เงิน การชำระหนี้ หรือโปรโมชั่นอื่นๆที่มาพร้อมกับวงเงินที่ได้รับ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับหลังจากใช้วงเงินไปจำนวนหนึ่งและใช้เงินกลับคืนมาด้วย หรือจะเป็นการจ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลงเมื่อทำตามเงื่อนไขของธนาคารนั้นๆ ซึ่งการได้มาของวงเงินนั้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถขององค์กรที่จะทำให้ได้เงินก้อนอย่างเร็วที่สุด

       เมื่อนำเงินมาใช้แล้ว ก็จะมีตราสารหนี้หรือ ตั๋วแลกเงิน หรือเรียกอีกอย่างว่าหนังสือสัญญาการกู้เงินส่งถึงเจ้าของกิจการ เพื่อให้ได้รับรู้ถึงภาระหนี้ที่จะต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินที่ได้ทำ การ กู้เงิน ลงทุน มาด้วย โดยการใช้หนี้นั้นต้องเป็นไปตามสัญญาและเวลาที่ตกลงกันไว้เพื่อเป็นการรักษาเครดิตให้กับองค์กร และทำให้เห็นว่าองค์กรนั้นๆ มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด  การใช้ตั๋วนี้มีความสำคัญมากเพื่อให้ใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินและใช้หนี้  ซึ่งหากไม่ใช้อาจเป็นหนึ้สูญ  และทำให้องค์กรต่างๆถูกฟ้องร้องได้หรือเสียเครดิตไปโดยอัตโนมัติ อาจทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาจากสถาบันการเงินอีกเลย   เพื่อให้เครดิตขององค์กรยังคงอยู่ก็ควรที่จะเก็บหลักฐานในการชำระหนี้ไว้ด้วย 

         การกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ เพื่อที่จะทำให้กิจการมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ยิ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีเครดิตหรือประวัติในการชำระหนี้ที่ดีแล้ว สถาบันการเงินต่างอ้าแขนต้อนรับกันแบบโอบอุ้มกันอย่างเนืองแน่น ทำให้ผู้กู้และผู้ให้กู้ได้รับสิ่งที่ดีอย่างมากมาย ทั้งในด้านเงินทุนบวกกับความไว้วางใจของสถาบันการเงินที่มีต่อผู้กู้ ด้วยการที่ลูกหนี้มีการจ่ายเงินที่ตรงเวลา หากมีความต้องการใช้เงินอีกสถาบันการเงินก็คงพิจารณาอนุมัติอย่าง่ายดาย แบบไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์อีกด้วย  แถมยังมาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อให้ลูกค้าทางการเงินได้ใช้เงินอย่างคล่องมือ รวมถึงใช้หนี้ตามสัญญาอย่างรวดเร็วตามที่ตกลงกันไว้  เพราะเมื่อกู้เงินมาแล้วก็จะต้องใช้คืนให้ได้ตามที่ทำเรื่องกู้ยืม ซึ่งเงินที่นำมาคืนนั้นก็จะเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจอย่างแน่นอนหรือจากผลกำไรที่องค์กรได้รับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

มีทริกวิธีเลือก web hosting ดีๆ มาฝากค่ะ

ส่วนตัวเวลาเลือก hosting จะพิจารณา 2 อย่างนี้ ให้มั่นใจระดับหนึ่งค่ะ เพราะไม่ชอบย้าย host เลย วุ่นวาย ถ้าจะเช่า ขอเช่านานๆ เลยดีกว่า 1....