วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

ช่องทางการลงทุนของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย


แน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นเราต่างก็ต้องการความมั่นคงทางการเงินในอนาคตให้กับตัวเองด้วยทั้งนั้น แต่ทว่าวิธีการสร้างความมั่นคงรวมไปถึงวิธีการเก็บเงินออมนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคนร รวมไปถึงความถนัดของแต่ละคนอีกด้วย โดยบางคนทีเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นอาจจะไม่ได้ทำงานแค่อาชีพหลักของตัวเองเท่านั้น แต่ว่ายังมีการหารายได้เสริมด้วยวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การลงทุน ในกองทุนรวมต่างๆกู้เงิน ลงทุนหรือบางคนนั้นอาจจะถนัดทำอาหารก็อาจจะเปิดขายอาหารตามสั่งเฉพาะวันหยุดก็เป็นได้
แบะแน่นอนว่าการลงทุนทุกๆ การบงทุนนั้นมีความเสี่ยงอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อยู่ตลออเวลา รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนนั้นอยู่เสมอด้วย เพื่อที่จะทำให้ การลงทุน ของเรานั้นเหลือความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสำหรับมครก็ตามที่เป็นมนุษย์เงินเดือนและเพิ่งเริ่มที่จะเข้าสู่วัยทำงานนั้นก็อาจจะมองหาการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราอย่างแน่นอน ฉะนั้นในวันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเภทต่างๆ มาฝากมนุษย์เงินเดือนทุกคนกัน
ท่านเปิดบัญชีฝากประจำหรือไม่ก็ ลงทุน กองทุนรวมตลาดเงินหรือในตราสารหนี้ระยะสั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในการลงทุนมากนักและอยากจะเริ่มต้นลงทุนโดยความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งวิธีการที่จะทำให้เรามีวินัยในการประเภทนี้ก็คือ การใช้ระบบตัดบัญชีเงินฝาก (บัญชีเงินเดือน) ในทุกๆ เดือน เพื่อสะสมไปเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มของฝากประจำก็เลือกฝากประจำปลอดภาษี แต่จะเลือกในกลุ่มกองทุนตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นก็ได้ 
-          เงินฝากประจำ ก็คือ เงินฝากประเภทหนึ่งที่กำหนดให้เราฝากประจำทุกๆ เดือนเป็นจำนวนที่เท่าๆ กัน เช่น เดือนละ 1,000 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 24 เดือน โดยได้สิทธิพิเศษคือ “ยกเว้นภาษีเงินได้” และไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% เหมือนเงินฝากประจำทั่วๆ ไปนั่นเอง
-          กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
-          กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) ก็คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ อย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น
2.      กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งมันก็คือ กองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยมนุษย์เงินเดือนนั้นที่ออฟฟิศจะมีสวัสดิการ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ไว้ให้ เพื่อให้พนักงานออมเงินและลงทุน ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช หรือ กบข. นั่นเอง
3.      ลงทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งถ้าหากที่ทำงานของเรานั้นมีสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็อาจจะเลือกสะสมหุ้นของสหกรณ์ก็ได้ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับนั้นจะมาจากเงินปันผลในแต่ละปี และแน่นอนว่าอัตราผลตอบแทนนั้นดีกว่าเงินฝากธนาคารและกองทุนตราสารหนี้อย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ก็ควรที่จะพิจารณาความเสี่ยงให้ดีๆ รวมไปถึงการตรวจสอบการบริหารงานและการจัดการสหกรณ์ของที่ทำงานเราด้วยว่า ดีหรือไม่ มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า
4.      . กองทุนรวม โดยการลงทุนนี้เราอยากจะให้เน้นลงทุนไปที่กองทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เพราะในข้อแรกเราแนะนำในสิ่งที่เป็นผลตอบไว้แทนระยะสั้นกันไป ฉะนั้นควรเลือก ลงทุนกับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป ซึ่งตรงนี้ต้องดูจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่ต้องการของแต่ละคนประกอบกัน
และที่เราได้กล่าวไปนั้นก็เป็นช่องทางการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเริ่มลงทุนด้วยความเสี่ยงน้อยๆ ไปก่อนด้วยความที่ยังเป็นมือใหม่ในการหัดลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตในอนาคต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับในเรื่องของ ตั๋วแลกเงิน นั้นเราจำเป็นที่จะต้องดูรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละสถาบันการเงินก่อน หรือถ้าหากใครชอบเงินปัญผลในรูปแบบนี้ก็ว่าควรที่จะสมัครเข้าไว้ลงทุนเล่นๆ ดูบ้าง เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

มีทริกวิธีเลือก web hosting ดีๆ มาฝากค่ะ

ส่วนตัวเวลาเลือก hosting จะพิจารณา 2 อย่างนี้ ให้มั่นใจระดับหนึ่งค่ะ เพราะไม่ชอบย้าย host เลย วุ่นวาย ถ้าจะเช่า ขอเช่านานๆ เลยดีกว่า 1....